„UAB ISKU BALDAI“ privatumo politika

Duomenų valdytojas:

„UAB ISKU BALDAI“

Įmonės kodas 211545790

PVM kodas: LT115457917

P. Lukšio g. 21, LT-09132 Vilnius

„Isku“ grupės kontaktiniai duomenys klausimams, susijusiems su registru:

+370 650 74551

+370 653 74179

[email protected]

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Pavyzdžiui, Jūsų vardas ir adresas bei informacija apie pirkinius – tai Jūsų asmens duomenys.

Asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, reiškia fizinį asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai pagal vardą, asmens kodą, vietovės duomenis, internetinį identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to asmens tapatybės požymius.

Kokius duomenis mes renkame?

Į „Isku“ įmonę įeina „Isku Koti“ ir „Isku Interior“. Jos teikia baldus viešoms erdvėms ir aukštos kokybės baldus bei susijusias paslaugas savo klientams. „Isku“ tvarko asmens duomenis savo veiklos vykdymo ir klientų aptarnavimo, gaminių ir paslaugų pardavimo, užsakymų baldams tvarkymo tikslu ir kad galėtų teikti informaciją bei paslaugas savo parduotuvėse ir per skaitmeninius kanalus.

Mes renkame asmeninius duomenis tiesiai iš Jūsų, kai perkate mūsų gaminius ar paslaugas per vieną iš pardavimo kanalų. Pavyzdžiui, Jums perkant, mes gauname tokius Jūsų duomenis kaip vardas ir adresas ir taip galime pristatyti pirkinius teisingu adresu.

Baziniai kliento duomenys:

  • Kliento numeris
  • Santykių su klientu užmezgimo data
  • Vardas ir pavardė
  • Adresas ir kiti būtini kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas
  • Asmens kodas, kai kreipiamasi dėl „Isku“ lizingo
  • Pareigos ar darbas, interesai, pomėgiai ir kita panaši informacija
  • Leidimas rinkodarai ir draudimai
  • Įmonės ar organizacijos pavadinimas, įskaitant kontaktinį asmenį, reikalaujamą identifikatorių ir adreso duomenis
  • Atitinkamo kliento paskyrą tvarkantis „Isku“ vadybininkas

Ryšiai su klientais, aptarnavimo ir bendravimo duomenys:

Mes renkame reikalingus duomenis apie ryšius su klientais, įskaitant informaciją apie apsilankymus, užsakymus, gaminius, pirkinius, kainas, privilegijas, nuolaidas, pristatymus, mokėjimo priminimus, klientų pasitenkinimą ir pretenzijas.

Be to, mes renkame duomenis apie informacijos naudojimą, rinkodarą, turinio ir paslaugų naudojimą per įvairius kanalus, įskaitant telefono, pokalbių svetainių įrašus ir vartotojo kredencialus.

Kad surinktume duomenis apie „Isku“ skaitmenines paslaugas, mes galime naudotis slapukais. Jie užtikrina mūsų skaitmeninių paslaugų funkcionalumą ir naudojami analizei, rinkodarai bei pritaikymui individualiems vartotojams. Daugiau informacijos apie slapukus rasite mūsų tinklalapyje https://www.isku.com/global/en/privacy-policy-global

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Isku.fi ir Isku.com tinklalapiuose gali būti nuorodų į kitų nei „Isku“ įmonių tinklalapius, o šios įmonės gali turėti kitokią privatumo politiką. Tokiais atvejais rekomenduojame susipažinti su tokių trečiųjų šalių privatumo politika.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir jais gali būti dalijamasi su „Isku“ grupei bei kitoms Suomijos įmonėms priklausančiais padaliniais, įeinančiais į vidinių procesų realizavimo grupę.

Kaip ir kokiu tikslu naudojame asmens duomenis?

„Isku“ naudojasi asmens duomenimis, kad galėtų Jums pasiūlyti įdomias paslaugas ir gaminius. Mes privalome turėti galimybę susisiekti su Jumis, jeigu mums prireiktų daugiau informacijos dėl mūsų gaminių pirkimo ir pristatymo. Galime saugoti savo kontaktinius ir užsakymų duomenis bei duomenis apie klientui teikiamas paslaugas, kad galėtume pasiūlyti Jums tinkamiausiais paslaugas.

„Isku“ stengiasi rūpestingai tvarkyti ir prižiūrėti su veikla susijusius asmens duomenis. Pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi, naudojant statistinius ir kitus panašius metodus. Siekiama turinį ir operaciją paversti kaip galima įdomesniais klientui ir pasiūlyti jam geresnę patirtį. Todėl planuojamos, vystomos ir stebimos su šiuo tikslu susijusios verslo operacijos, valdomi ir analizuojami ryšiai su klientais įvairiais kanalais, įskaitant veiklą, susijusią su tikslinėmis paslaugomis, bendravimu rinkodara, klientų pasitenkinimo apklausomis ir kitomis panašiomis funkcijomis. Kai užsiregistruojate mūsų renginiams, mes tvarkome dalyvių sąrašą taip, kad galėtume pasiūlyti Jums geriausias paslaugas. Tai taikoma ir konkursams bei loterijoms, kurios įeina į rinkodaros veiklą.

Atsižvelgdami į teisėtus interesus, mes naudojamės Jūsų pateiktais duomenimis susisiekimui su klientais, pavyzdžiui, siekdami vystyti savo gaminius ir paslaugas bei sužinoti klientų nuomonę per klientų pasitenkinimo apklausas. Be to, mes galime naudotis asmens duomenimis, kontaktine ir pirkimo informacija, kad galėtume Jums kaip klientui pasiūlyti geriausias paslaugas. Mes galime Jums siųsti elektroninius laiškus apie pirkimą, kad suteiktume Jums informaciją apie kitas mūsų paslaugas ir gaminius, kurie galėtų Jus sudominti.

Be to, mes kviečiame savo klientus dalyvauti mūsų klientų bendruomenėse. Galime susisiekti su atrinktais ar tam tikros grupės klientais, kad jie išbandytų naujus gaminius ar paslaugas.

Tvarkydama klientų atsiliepimus ar skundus, „Isku“ tvarko duomenis, susijusius su įvairiais pirkimo etapais. Taip mes norime užtikrinti tinkamą visų atvejų išnagrinėjimą ir suprasti, kas vyksta. Jūsų duomenys tvarkomi, siekiant užtikrinti skubų klausimų dėl kompensacijos ir pretenzijų išsprendimą.

Mes norime nuolat gerinti mūsų klientų patirtį ir teikti aktualesnes bei įdomesnes paslaugas. Taip galime pasiūlyti individualizuotas paslaugas atitinkamiems klientų segmentams. Pavyzdžiui, galime pasiūlyti papildomas paslaugas ir gaminius, kurias galite domėtis, per mūsų skaitmeninius kanalus.

Mes tvarkome duomenis, susijusius su savo subrangovų, partnerių ir tiekėjų kontaktiniais asmenimis, pavyzdžiui, kontaktinius duomenis ir kitą informaciją, reikalingą verslo santykiams, atsižvelgdami į verslo operacijų pobūdį.

Kaip mes laikome ir apsaugome asmens duomenis?

Duomenys apsaugomi, naudojant prieigos sistemą, programinę įrangą, ugniasienes, slaptažodžius ir kitas technines priemones. Prieiga prie ryšių su klientais valdymo sistemos suteikiama tik „Isku“ ir jos vardu veikiančių įmonių darbuotojams, išduodant atitinkamą paskyrimą. Nustatomi įvairūs sistemos vartotojų lygiai. Vartotojams suteikiamos administratoriaus arba peržiūros teisės dėl jiems reikiamos informacijos. Kiekvienas vartotojas gauna asmeninį prisijungimui reikalingą vartotojo vardą ir slaptažodį. Duomenų tvarkymo teisės suteikiamos, griežtai atsižvelgiant į darbines pareigas. Vartotojai yra saistomi konfidencialumo įsipareigojimo.

Kam perduodame duomenis?

Mes galime atskleisti asmens duomenis valdžios įstaigoms, pavyzdžiui, tiriančioms piktnaudžiavimo atvejus.

Kad galėtų tvarkyti duomenis techniniu, komerciniu ir operatyviu aspektais, „Isku“ naudojasi subrangovų paslaugomis, kai reikia, pavyzdžiui, transportuoti ar sumontuoti baldus, pasirūpinti sąskaitų apmokėjimu. „Isku“ yra pasirašiusi įsipareigojimą laikytis Bendro duomenų apsaugos reglamento reikalavimų, kai tvarko duomenis, bendradarbiaudama su partneriais ir subrangovais. Partneriai, su kuriais bendradarbiaujame, neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims.

Gavus kliento sutikimą, duomenis galima perduoti „Isku“ partneriams ar subrangovams tiesioginės rinkodaros tikslu, laikantis Suomijos Asmens duomenų įstatymo reikalavimų.

Be to, asmens duomenis galima perduoti už ES ir EEE ribų, vadovaujantis galiojančiais įstatymais, jeigu to reikia techniniam „Isku“ paslaugų realizavimui. Ne ES įsikūrę „Isku“ partneriai turi laikytis duomenų perdavimui taikomos privatumo politikos. Mes imamės priemonių, numatytų Komisijos pavyzdinėse normose, arba kitų tinkamų priemonių, kad apsaugotume duomenis, perduodamus už Europos ekonominės erdvės ribų, pvz., priemonių, numatytų Privatumo apsaugos sistemoje.

Vis dėlto, jeigu būtų pažeista privatumo politika, dėl ko Jūsų asmens duomenims iškiltų pavojus, mes nedelsdami Jus apie tai informuosime, vadovaudamiesi įstatymais dėl duomenų apsaugos.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Dėl mūsų teikiamos ilgalaikės garantijos klientų duomenys gali būti saugomi iki penkerių metų. Vadovaudamiesi apskaitos įstatyminėmis normomis, turime saugoti operacijų įrašus ir apskaitos medžiagą įstatymuose numatytą terminą. Mes nesaugome duomenų, kurių mums nebereikia.

Ko galite prašyti?

Kaip duomenų subjektas galite naudotis savo teisėmis, susisiekdamas su mumis elektroniniu paštu [email protected] arba kreipdamiesi raštu į [email protected] ar „Isku-Yhtymä Oy“, Duomenų privatumo vadovas, pašto dėžutė 240, 15210 Lahti, Suomija.

Prašymai turi būti pasirašyti ir pateikiami raštu. Mes atsakysime į Jūsų prašymą per mėnesį po jo gavimo. Atsiminkite, kad mums gali reikti daugiau informacijos Jūsų tapatybei patvirtinti ir reikalingiems paaiškinimams gauti. Tokiu atveju mėnesio terminas pertraukiamas.

Mes atsiųsime Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėmės, kad įvykdytume Jūsų prašymą (pavyzdžiui, patvirtinimas dėl duomenų ištrynimo). Jeigu negalėsime patenkinti Jūsų prašymo, pranešime, kodėl. Prašomi atskleisti asmens duomenys bus pateikti raštu ir išsiųsti Jūsų nurodytu adresu.

Duomenų patikrinimas

Jūs turite teisę nemokamai patikrinti „Isku“ registre saugomus savo duomenis vieną kartą per metus. Turite teisę prašyti savo asmens duomenų kopijos elektroniniu laišku, siunčiamu adresu: [email protected]. Mes pateiksime Jums duomenis, nebent turėtume teisinį pagrindą nesidalinti su Jumis duomenimis ir nebent duomenų atskleidimas pažeistų Jūsų arba kitų asmenų teises.

Duomenų taisymas

Jūs turite teisę ištaisyti arba atnaujinti klaidingus arba nepilnus savo duomenis. Prašymą ištaisyti duomenis siųskite adresu: [email protected].

Duomenų ištrynimas

Turite teisę atitinkamais atvejais paprašyti, kad mes iš savo sistemos ištrintume Jūsų duomenis, pavyzdžiui, kai jų nebereikia tam tikslui, kuriam jie buvo rinkti, arba jeigu duomenys buvo tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, o Jūs tą sutikimą atšaukiate. Mes nedelsdami ištriname Jūsų duomenis, nebent turėtume teisinį pagrindą toliau juos tvarkyti, vadovaudamiesi duomenų apsaugos įstatymais.

Duomenų perdavimas

Jūs turite teisę gauti mums pateiktus duomenis įprastu elektroniniu formatu ir patys perduoti juos trečiajai šaliai.

Prieštaravimai dėl duomenų tvarkymo

Mes galime tvarkyti Jūsų duomenis, turėdami teisėtą interesą ir vykdydami savo veiklą, kai imamės priemonių užtikrinti, kad Jūsų privatumas nebus pažeistas. Jūs turite teisę paprašyti, kad apribotume Jūsų duomenų tvarkymą dėl asmeninių aplinkybių. Galite paprašyti mus ištrinti Jūsų duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo.

Be to, galite bet kada uždrausti naudoti savo asmeninius duomenis tiesioginės rinkodaros ar profiliavimo tikslu. Galite atsisakyti reklaminių pranešimų, pasinaudoję nuoroda „atsisakyti naujienlaiškio“.

Duomenų tvarkymo apribojimas

Turite teisę apriboti savo duomenų tvarkymą. Apribojus duomenų tvarkymą, „Isku“ tik saugos Jūsų duomenis. Galite paprašyti mus apriboti duomenų tvarkymą, jeigu duomenys apie Jus netikslūs, jeigu manote, kad tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos įstatymus arba jeigu pateikėte prieštaravimą dėl savo duomenų tvarkymo, kuris tebėra nagrinėjamas.

Jeigu manote, kad mes netinkamai tvarkėme Jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą Duomenų apsaugos ombudsmenui.

Su kuo galite susisiekti dėl domenų privatumo?

„UAB ISKU BALDAI“, Duomenų privatumo vadovas:

Tarek Nofal

+370 6335 0000

P. Lukšio g. 21, 09132 Vilnius

Lietuva

[email protected]