Kas yra STEAM?

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Tai ugdymo organizavimo modelis, kuriame gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, kūrybiškumo ugdymas ir matematika naudojami mokinių tiriamųjų gebėjimų, bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo ugdymui.

Dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika) ugdymo reformas, ypatingai daug dėmesio skiriant mokykliniam ugdymui. Kodėl?

Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

 • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
 • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
 • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
 • Menus.
 • matematiką (matematika, statistika).

Tikslieji mokslai mokyklose visdar dėstomi remiantis formulėmis, teoremomis, aksiomomis, beveik nepateikiant gyvenimiškų pavyzdžių, aktualių kasdienių reiškinių paaiškinimų.

 

STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

 

Teiraukitės daugiau apie mūsų sprendimus bei naujoves. Siekime geriausių mokymosi rezultatų sveikesnėje ir aktyvioje aplinkoje.

 

ISKU – Geresniems mokymosi rezultatams!

Daugiau informacijos apie sprendimus mokykloms:

Aivaras Dinikis

Projektų vadovas / Project manager
Tel. +370 680 41444
 

Tarek Nofal

Komercijos direktorius
Tel. +370 633 50000
 

KAIP STEAM INTEGRALAUS UGDYMO SISTEMA SUSIJUSI SU MOKYKLŲ BALDŲ SPRENDIMAIS?

 

Švietimo infrastruktūra kartu su STEAM integralaus mokymo programa yra pagrindinis indėlis į švietimo sistemą, kuris padeda tobulėti.

 

Baldų mokykloms sprendimai glaudžiai susiję su šiuolaikiškais ir moderniais mokymosi metodais. Integralus švietimas neatsiejamas nuo mokymosi aplinkos, t.y. erdvių, kurioje moksleiviai praleidžia didžiąją dienos laiko dalį.

ISKU Mokyklinių sprendimų specialistai, kuriant Steam mokymosi aplinką jūsų mokykloje, išskiria šiuos esminius momentus:

 

 • ergonomiški sprendimai orientuoti į moksleivių ir mokytojų sveikatą;
 • erdvės pritaikytos tiek individualiam, tiek grupiniam darbui, skatinama bendradarbiavimo kultūra;
 • mokymosi aplinka motyvuojanti, džiuginanti bei skatinanti kurti, tobulėti.
Moderni mokymosi aplinka yra neatsiejama nuo šiuolaikiškų mokymosi metodų. Įprastas klases keičia modernios. Formuojasi poreikis, kad mokymosi įstaigų baldai būtų funkcionalūs ir universalūs. Darbas pamokų metų yra tiek individualus, tie grupinis. Tad ir baldų sprendimai turi pilnai tenkintį šį poreikį. Mokykloje vaikai praleidžia daug laiko, tad ir mokymasis turi būti ne vien statiškas, bet ir mobilus, judrus. Tad didelę reikšmę turi baldų ergonomiškumas.

STEAM mokymosi nauda:

 • tobulina savo mąstymo įgūdžius;
 • skatina mąstymo lankstumą;
 • skatina samprotavimą, diskusiją, argumentuotą kalbą;
 • mokina spręsti problemas ir sutelkti dėmesį;
 • stiprina pasitikėjimo savimi jausmą;
 • lavina socialinius ir emocinius įgūdžius;
 • ikimokyklinio amžiaus vaikams lavina motoriką bei judesio koordinaciją.

STEAM mokymosi sistemoje, savaitės temą nagrinėjant integruotai į visus mokymosi dalykus, akivaizdu, kad klasės/erdvės turi būti įrengtos taip, kad būtų pritaikytos tiek menų pamokai, tiek matematikos.
 
Suomijos švietimo sistema jau daug metų orientuota į aktyvų mokymasi. Mokymosi erdvėse svarbios ne tik baldų funkcijos, bet ir spalvos. Todėl Isku įrengtų mokymosi įstaigų nuotraukose matote šviesias, žaismingas ir nuotaikingas erdves. Spalvos renkamos tiek laisvalaikio patalpoms, tiek mokomųjų dalykų klasėms.
 
STEAM principais paremtas mokymasis teikia šiuos 5 privalumus:
 
 1. Tavo klasė yra komanda. Ne visis mastome vienodai, ne visi turime tuos pačius gebėjimas. Kiekvienas vaikas yra individuali asmenybė, tad darbas komandoje atneša be galo daug pridėtinės vertės, skatina semtis pavyzdžių vienas iš kito bei padeda efektyviau pasiekti bendrą tikslą ar atlikti skirtą užduotį.
 2. Viskas yra tarpusavyje susiję. STEAM ugdyme joks dalykas nėra prastesnis ar pranašesnis už kitą ir visos žinios yra susijusios. Mokiniai skatinami ugdyti sveiką susidomėjimą tiek menu, tiek mokslu ir, jei jie labiau tinka vienam iš dviejų, nežiūrėti iš aukšto į tuos, kurie teikia pirmenybę kitam. Tikrasis pasaulis nepanašus į mokyklą, kurioje vienu metu tikimasi pritaikyti tik vienos srities koncepcijas ir įgūdžius.
 3. Mastykime plačiai. Jei visos žinios yra susietos, sprendimas kartais gali būti netikėtas: skirtingų dalykų traktavimas kaip visumos, o ne atskiri vienetai skatina kūrybiškumą ir kritinį mąstymą bei sukuria unikalius problemų sprendimus.
 4. Realaus pasaulio pavyzdžiai. Kalbant apie būsimas darbo vietas, STEAM principų naudojimas dirbant su apčiuopiamais projektais, kuriais mokiniai galiausiai gali didžiuotis, geriau nei bet kas parodo to, ko jie mokosi, naudingumą realiame pasaulyje ir suteikia jiems galimybę saugiai, bet realistiškai modeliuoti problemas.
 5. Mokslas skirtas visiems. Nuo mažens pradedant mokymosi kelią STEAM pagrindais, vaikas nepraras susidomėjimo sudėtingesnėmis disciplinomis, padės išvengti nusistaymo: “šitas dalykas ne man, man neįdomu”. Mokslo kelias grįstas patyrimine veikla, gyvais pavyzdžiais ir aiškiais paaiškinimais daug labiau įtraukiantis ir tobulinantis vaikų įgūdžius bei supratimą. Net jei gyvenime nebūsi fizikos mokslininku ar tapytoju – nereiškia, kad šių sirčių neverta pažinti šiandien.

Visos šalys raginamos kurti ir tobulinti švietimo patalpas, kurios pritaikytos įvairius poreikius turintiems vaikams. Gerai suprojektuotos  pradinės mokyklos gerina vaikų skaitymo, rašymo ir matematikos akademinius rezultatus.

 

Saugi, sveika mokymosi aplinka tiesiogiai gerina vaikų mokymosi rezultatus: 

 • skatina akademinį tobulėjimą
 • Įgalina kiekvieną siekti savo pilno potencialo
 • skatina fiiznį aktyvumą, mokinių savarankiškumą ir atsakingumą
 • įtakoją kūrybinių vaikų potencialą

 

*Elise Tarvainen: COO, ISKU International, Suomijos K12 Specialistė.